Gården från gårdsplan

Hållbarhet

Vårt arbete med hållbarhet

Hållbarhet är ett begrepp som spänner över flera områden, ekologiskt socialt och ekonomiskt.
I vårt arbete med hållbarhet här på Borregården har vi försökt att arbeta i flera av dessa områden och flera av våra åtgärder går påverkar ett eller flera av dessa områden. Arbetet med hållbarhet startade 2014 då vi tog över Borregården.

I vårt dagliga arbete har vi alltid ett förhållningssätt till hållbarhet inom alla områden.

Energi
En av de första åtgärderna var att ersätta oljepannan för värme och varmvatten. Det var den enskilt största investeringen men i jämförelse med oljepannan hade vi tjänat in den investeringen på ca. 4,5 år. För att inte tala om hur mycket utsläpp vi sparade klimatet. Utöver det stänger vi ner värmen i de delar som vi själva inte använder när det är lågsäsong och spar på så sätt energi.
Energin, elen vi köper har sedan star alltid varit fossilfri, och periodvis även s.k. grön el. Utöver det gör vi som de flesta andra hushåll för att spara energi, lampor är bytta till Led, när vi byter utomhusbelysning använder vi i första hand solcellsdrivna lösningar. När hushållsmaskiner byts ut gör det med energisnåla alternativ och går bara när de är fyllda. Detta är några exempel som både spar på klimatet och ekonomin.

Vatten och avlopp
Nästa stora investering i hållbarhet var kommunalt vatten och avlopp som var klart 2018 efter många turer med kommunen. Det innebar bland annat att vi slapp köpa och köra hit vatten när brunnarna sinade samt att den gamla och undermåliga avloppsbrunnen försvann. Även här sparar vi på klimatet men även okontrollerat läckage ur avloppsbrunnen och därmed hindra övergödning i marken runt brunnen. Med detta sparar vi många bilturer runt Österlen i jakten på dricksvattenflaskor – bra för klimatet och ekonomin.

Kemiska artiklar
När det gäller rengöringsmedel och tvål har vi alltid använt miljömärkta produkter som vi köper lokalt från Gunnarshög. Förutom att det främjar ekologin så främjar det även andra lokala företag.

Sopor och återvinning
Vi källsorterar och återvinner i så stor omfattning som är möjligt, både för oss själva men även för våra gäster. Vi har sop- och återvinningskärl tillgängligt för våra gäster och naturligtvis för oss själva. Återvinningsbara sopor samlas ihop och körs till närmsta återvinningsstation i samband med andra ärenden. Kemiska sopor och annat som inte går att lämna på återvinningsstationen kör vi till återvinningscentral, även detta i samband med andra ärenden. Hushållssopor och komposterbara sopor lägger vi i för ändamålet separata kärl.

Frukost

Vi försöker i möjligaste mån köpa in varor till frukost som producerats lokalt här på gården. Exempelvis kommer ägg från en granngård (kontrollerade och stämplade), vi bakar själva bröd, marmelad gör vi själva. Grönsaker väljer vi lokalproducerade i den mån det finns tillgängligt.

Socialt
Vi försöker stödja i den mån vi kan, organisationer som arbetar globalt för de mest utsatta, exempelvis läkare utan gränser.
När vi byter exempelvis handdukar och badlakan skänker vi dessa till lokala välgörenhetsorganisationer till förmån för flyktingar som kommer hit från olika krigshärdar. Annat som vi inte längre behöver skänker vi till lokala idrottsföreningar som säljer dessa på sina loppisar till förmån för sina verksamheter för barn och ungdom.